Lichamelijke schade?

Hoewel de afhandeling van schade strikt genomen misschien onder de titel aansprakelijkheidsrecht - afhandeling schade - mag geplaatst worden, wensen wij dit toch afzonderlijk te behandelen, gelet op de complexiteit en techniciteit van deze materie.

Werd u of één van uw naasten slachtoffer van een ernstig ongeval, dan is de financiële afhandeling van dit schadegeval vaak het laatste waarbij u wenst stil te staan en uw tijd wenst aan te spenderen. Het is dan ook van cruciaal belang dat u er zich van bewust bent dat u zich in dergelijke situatie dient te laten bijstaan door personen die specifiek gespecialiseerd zijn in deze materie en die u voor een groot deel kunnen ontlasten. Niet enkel is het van belang dat u zich - naast uw behandelend arts - laat bijstaan door een arts gespecialiseerd in deze verzekeringsmaterie, doch hetzelfde geldt voor de advocaat die u raadpleegt. Een grondige kennis van deze specifieke materie is vereist voor een correcte afhandeling van uw dossier.

In ons kantoor zijn wij erin geslaagd een cel op te richten die door de behandeling van talrijke dossiers de addertjes onder het gras weet terug te vinden.

Een grondige kennis van deze specifieke materie is vereist voor een correcte afhandeling van uw geschil.

Contactpersoon:

Ans Leysen

Contact

Gratis online eerstelijnsadvies

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons