Incasso

Ons kantoor biedt een snelle én goedkope manier om uw achterstallige facturen te innen. In samenwerking met een netwerk van deurwaarders uit alle gerechtelijke arrondissementen vorderen wij uw facturen over het hele land in, op basis van een af te sluiten jaarcontract.

Ons debiteurenbeheer heeft niets dan voordelen voor uw KMO.

Inhoud van het jaarcontract:

  • aangetekende aanmaning aan uw debiteuren;
  • gedetailleerde solvabiliteitsscreening, in nauwe samenwerking met een gerechtsdeurwaardersnetwerk, met oog op de beoordeling van de recuperatiemogelijkheden;
  • bij positieve screening: eenmalige opstartkost ten bedrage van de initiële dagvaardingskost;
  • bij volledige recuperatie via gerechtsdeurwaarder: uitbetaling van de hoofdsom van uw achterstallige facturen en terugbetaling van de opstartkost;
  • bij gedeeltelijke recuperatie via gerechtsdeurwaarder: uitbetaling in functie van de gerecupereerde hoofdsommen;
  • aflevering fiscaal attest bij niet-recuperatie, zonder enige bijkomende kost.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van onze incasso-dienst:

  • afsluiten van een jaarcontract met een eenmalige administratiekost van       € 150, exclusief BTW;
  • kosteloze aanpassing van uw algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden;
  • exclusiviteit van onze KMO-cel.

Wij zijn ervan overtuigd dat ons incassocontract een meerwaarde kan bieden voor uw onderneming. 

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contact