Salduz

Op 1 januari 2012 trad in ons land de eerste Salduz-wet in werking. Deze wet voorzag in de verplichte bijstand van een advocaat vanaf het eerste (politie)verhoor, en breidde de rechten van verdachten voorafgaand én tijdens het verhoor aanzienlijk uit. Doorheen de jaren werden deze rechten steeds verder uitgebreid.

Als verdachte hebt u – ongeacht of u al dan niet werd gearresteerd – in beginsel recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand aan het verhoor én recht op bijstand tijdens het verhoor.

Ook in deze fase van de strafprocedure is de tussenkomst van een advocaat opportuun, ook indien u onschuldig bent. Een advocaat begeleidt u in aanloop naar en tijdens de ondervraging, ziet erop toe dat uw rechten gerespecteerd worden en zorgt ervoor dat u tijdens het verhoor niet onrechtmatig onder druk wordt gezet.

Gespecialiseerde Salduz-bijstand aan alle verdachten 

Onze strafrechtadvocaten genoten een bijzondere opleiding en zijn houder van het zogenaamde Supralat-getuigschrift.

Salduz - niet gearresteerd 

Bent u niet gearresteerd maar hebt u een uitnodiging tot verhoor ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met ons kantoor via het nummer 014/21.07.21 of info@atriusadvocaten.be. U wordt in dit geval geacht zelf een advocaat te raadplegen.

Salduz - wél gearresteerd 

Bent u wel gearresteerd op verdenking van feiten waarop een vrijheidsbenemende straf staat? Dan zal u door de politie geïnformeerd worden over uw recht op voorafgaand vertrouwelijk overleg met en/of bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Indien u gebruik wenst te maken van dit recht, hebt u de mogelijkheid om een voorkeuradvocaat op te geven. Maak hiervan gebruik en geef de naam van één van onze strafrechtadvocaten op. Indien u geen voorkeuradvocaat doorgeeft, zal u een advocaat via de Salduz-permanentiedienst worden toegewezen.

Onze strafrechtadvocaten genoten een bijzondere opleiding en zijn houder van het zogenaamde Supralat-getuigschrift. Zij maken eveneens deel uit van de Salduz-permanentiedienst.

Atrius Advocaten beschikt over de nodige ervaring, expertise en kennis om u hierin bij te staan.

Op zoek naar een gespecialiseerde advocaat in Salduz-bijstand?

Contacteer ons