Geregistreerde dienstverlener KMO-portefeuille

Atrius Advocaten als juridische partner voor uw strategische adviezen.

Atrius Advocaten is een geregistreerde dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille.

Ons registratienummer voor de pijler Advies is DV.A220595.

Dit betekent dat u als KMO in aanmerking komt om gebruik te maken van de KMO-portefeuille, en op die manier van de Vlaamse overheid een subsidie ontvangt voor het juridisch advies dat wij u verstrekken.

Zo kan Atrius Advocaten, als geregistreerde dienstverlener voor de pijler Advies, u bijvoorbeeld ondersteunen bij het uitwerken van een reorganisatieplan of het uitrollen van een strategisch plan voor de komende jaren. Ook kan Atrius Advocaten u adviseren en begeleiden bij het uitbouwen van een nieuwe structuur rekeninghoudend met de nieuwe vennootschapsrechtelijke regels. Eveneens kan advies verschaft worden in kader van de aan- of verkoop van aandelen of een handelsfonds of omtrent het uitwerken, opstarten en opvolgen van een vastgoedproject. Tot slot kunnen wij een volledige doorlichting uitvoeren van contracten, algemene voorwaarden, verzekeringspolissen, kredietcontracten, notariële akten en waarna een verslag wordt gemaakt van de juridische aandachts- en pijnpunten, met gemotiveerd advies tot verbetering en optimalisatie. 

Kortom, voor alle maatregelen en acties die op een structurele manier bijdragen tot de ontwikkeling van uw KMO!

Hoe verloopt een KMO-portefeuille dossier?

U neemt contact op met ons kantoor. Bij een eerste gesprek schetst u de situatie zodat onze advocaten, dewelke gespecialiseerd zijn in deze materie, een duidelijk beeld hebben van uw vraagstelling en met u kunnen bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wanneer u beslist om met ons kantoor samen te werken in het kader van de KMO-portefeuille, bezorgen wij u een offerte en, in geval van akkoord, een overeenkomst ter ondertekening. Navolgend maken wij, na verdere bespreking en overleg, een op maat gemaakt juridisch advies dat uitgebreid met u wordt doorgenomen en besproken. 

Hoeveel bedraagt de KMO-portefeuille subsidie?

Hoeveel steun u ontvangt, is afhankelijk van de grootte van uw onderneming.

  • een kleine onderneming (tot 50 werknemers, omzet max. 10 miljoen euro of balanstotaal max. 10 miljoen euro) die investeert in advies kan 30 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar;
  • een middelgrote onderneming (tot 250 werknemers, omzet max. 50 miljoen euro of balanstotaal max. 43 miljoen euro) die investeert in advies, kan 20 procent steun genieten via de KMO-portefeuille. U ontvangt maximaal 7.500 euro steun per jaar.

Let wel, de subsidie van de KMO-portefeuille omvat enkel het juridisch advies, indien u een verdere begeleiding of concrete uitwerking wenst kan Atrius Advocaten u uiteraard ook hierbij ondersteunen en bijstaan.

Voor meer informatie over het gebruik van de KMO-portefeuille, verwijzen wij u via deze link graag door naar de website van Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons