Overnames

Een overname of fusie van een onderneming is een aspect waarmee menig ondernemer in zijn of haar leven wordt geconfronteerd.

De context en de beweegredenen onderliggend aan een overname of fusie kunnen sterk verschillend zijn en verlangen een juridische begeleiding op maat. Overnames of fusies spelen zich immers op vele velden af, van een zakelijke tot vaak familiale context.  

Ons kantoor staat u, als overdrager of overnemer, in elke fase van dit proces bij.   Van adviesverlening omtrent een (potentiële) overname of fusie en een doorgedreven begeleiding bij eventuele onderhandelingen tot de opmaak en het finaliseren van de onderliggende contractuele documenten. Op geen enkel moment wordt daarbij het eigen en vaak persoonsgebonden karakter van de overname of fusie uit het oog verloren.  Een begeleiding op maat dient steeds opnieuw de standaard te zijn.

Bijkomend buigt ons kantoor terug op een jarenlange expertise, dewelke ons toelaat om in zowat elk overnamedossier te participeren.

Atrius Overnames

Op zoek naar hulp bij overnames?

Contacteer ons