Atrius Bemiddeling

Waar procederen onvermijdelijk nog steeds een belangrijk aspect uitmaakt van de advocatuur, wordt binnen ons kantoor het streven naar een minnelijke oplossing - in de mate van het mogelijke - hoog in het vaandel gedragen.

Niet alleen in bv. bouwzaken, maar ook in het handelsverkeer in het algemeen, wordt steeds meer contractueel voorzien (o.a. via de algemene voorwaarden) dat bij een conflict eerst de weg van de bemiddeling dient gevolgd. Bij de rechtbanken en de wetgever wordt recent dezelfde tendens gezien.

Bemiddeling kan in heel wat dossiers een enorme meerwaarde betekenen, op diverse vlakken.

Inhoudelijk kunnen partijen op creatieve wijze komen tot een oplossing die voor alle betrokkenen financieel én principieel aanvaardbaar is, en vooral die zij op deze manier zélf in de hand houden.  De beslissing volledig overlaten aan een rechtbank die mogelijks zwart of wit oordeelt, brengt vaak een aanzienlijk risico met zich mee.

Economisch gezien zal een bemiddelde oplossing vaak toelaten om tijds- en kostenefficiënter te handelen.

Evenmin te onderschatten, het emotionele aspect. Zelfs in burgerlijke – en handelszaken, leert de ervaring dat een lang aanslepende procedure met onzekere afloop zeer belastend kan zijn.

Om deze visie van ons kantoor ten volle naar buiten te kunnen dragen, werd besloten om een volgende professionele stap te zetten door ook zelf als erkend bemiddelaar deze mogelijkheid tot buitengerechtelijke dienstverlening aan te bieden.

Mr. Ans Leysen heeft intussen de opleiding tot bemiddelaar met succes voltooid, en is officieel erkend als bemiddelaar zowel in burgerlijke en handelszaken, als in familiale zaken.

Zowel Mr. Ans Leysen als Mr. Sofie Papen werden bovendien erkend als collaboratief advocaat.

Atrius Bemiddeling

Op zoek naar een bemiddelaar?

Contacteer ons