Vennootschapsrecht

Onze deskundige advocaten in vennootschapsrecht bieden juridisch advies en begeleiding bij verschillende aspecten. 

Oprichting van een Vennootschap, Keuze van Vennootschapsvorm, Aandeelhoudersovereenkomsten

Wij adviseren en ondersteunen u bij de oprichting van uw vennootschap en helpen bij het kiezen van de juiste vennootschapsvorm die aansluit bij uw specifieke behoeften. Daarnaast stellen we aandeelhoudersovereenkomsten op om de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen duidelijk vast te leggen.

Ontbinding en Vereffening van een Vennootschap

Bij de ontbinding en vereffening van een vennootschap begeleiden we u stap voor stap om dit proces op een correcte en wettelijk conforme wijze af te ronden.

Kapitaalverhoging of Kapitaalvermindering

Wij adviseren u over de mogelijkheden en procedures voor kapitaalverhoging of -vermindering binnen uw vennootschap.

Bestuurdersaansprakelijkheid, Benoeming en Ontslag van Bestuurders

Het vennootschapsrecht kent specifieke regels met betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid en de benoeming en ontslag van bestuurders. Onze experts zorgen ervoor dat u zich aan deze regels houdt en beschermen uw belangen als bestuurder.

Bemiddeling binnen Familiale Bedrijven

Bij familiale bedrijven kunnen er gevoelige kwesties spelen. Onze advocaten bieden bemiddeling en juridische bijstand om conflicten op een constructieve manier op te lossen.

Conflicten binnen de Vennootschap

Indien er geschillen ontstaan binnen de vennootschap, staan we u bij om tot een bevredigende oplossing te komen en de continuïteit van uw onderneming te waarborgen.

Atrius, expert in vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is een complex en steeds evoluerend rechtsgebied. Ons team van gespecialiseerde advocaten heeft de expertise om u te begeleiden en uw belangen te behartigen.

Wij hebben de nodige kennis en ondersteuning in huis om uw belangen in het vennootschapsrecht te behartigen.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons