Nalatenschap en schenkingen

Professionalisme in een beladen materie 

Onder de noemer van het familiaal vermogensrecht behandelt ons kantoor onder andere alle vraagstukken n.a.v. de vereffening en verdeling van nalatenschappen. Ook advies omtrent testamenten, schenkingen, huwelijks- en samenlevingscontracten wordt hieronder begrepen.

Erfenisrecht voor particulieren

De vereffening en verdeling van een nalatenschap behoeft de nodige expertise.

  • Wat bij een discussie omtrent de verdeling van de nalatenschap van een overleden familielid?
  • Hoe worden de onroerende goederen verdeeld?
  • Wat te doen bij een testament waarbij één van de erfgenamen wordt bevoordeeld/benadeeld?

Erfenisrecht voor ondernemingen

Gekoppeld aan het ondernemings- en vennootschapsrecht kan u door ons kantoor eveneens worden bijgestaan in de overdracht van uw familiebedrijf. Een overdracht dewelke vaak niet gelijkloopt met een klassieke overname van een bedrijf en waar bijkomende aandachtspunten bij in rekening dienen gebracht te worden.

Wij behartigen uw belangen op vlak van familiaal vermogensrecht

Ons kantoor heeft alvast de missie om in deze vaak emotioneel geladen materie u op een professionele wijze bij te staan en steeds samen met u op zoek te gaan naar de ultieme oplossing voor uw vraagstuk.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons