Personen-, familie- en familiaal vermogensrecht

Onder de noemer van het personen-en familierecht, behandelt ons kantoor onder andere alle vraagstukken n.a.v. een echtscheiding of relatiebreuk. Deze materie betreft er één waar velen van ons in hun leven op een welbepaald moment mee worden geconfronteerd. De vragen en problemen dewelke zich daarbij kunnen voordoen zijn vaak zeer uiteenlopend en van groot belang voor de betrokken partijen.

Juridische begeleiding bij echtscheiding of relatiebreuk

De beëindiging van een relatie of huwelijk dewelke loopt niet altijd van een leien dakje en brengt vaak vele vragen met zich mee. Wat met de gemeenschappelijke woning? Wat met uw onderneming? Heeft de beëindiging van uw relatie of huwelijk daar een impact op? Dient er een regeling getroffen te worden omtrent de kinderen? Zijn er op financieel vlak zaken dewelke zeker niet vergeten mogen worden?

Professionalisme in een beladen materie.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons