Faillissement en reorganisatie

Faillissement en reorganisatie 

Met diepgaande kennis van het faillissementsrecht en een scherp oog voor herstructureringen, streven wij ernaar om de belangen van zowel schuldeisers als schuldenaars te behartigen. Wij streven naar effectieve oplossingen en proactieve strategieën om uw financiële toekomst en die van uw onderneming veilig te stellen.

Advies bij faillissement

Mr. Sofie Papen, curator bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Turnhout, is experte inzake financiële moeilijkheden en insolventie. Dankzij haar ervaring kunnen wij u uitgebreid adviseren en begeleiden in situaties van financiële crisis. Of het nu gaat om faillissementen, reorganisaties of andere insolventieprocedures, wij staan klaar om u de nodige juridische ondersteuning te bieden. Ook langs de zijde van de schuldeiser kunnen wij het nodige doen om uw rechten als schuldeiser te vrijwaren.

Juridische begeleiding bij reorganisatie van uw onderneming

Bent u op zoek naar advies en begeleiding bij de reorganisatie van uw onderneming? Met onze expertise op het gebied van herstructureringen en reorganisaties bieden wij graag de nodige ondersteuning en adviseren wij u bij uw juridische uitdagingen.

Beslag

Ook zijn beslagprocedures ons niet vreemd. Als schuldeiser kan u uw schuldvordering vrijwaren via een bewarend beslag (roerend, onroerend of beslag onder derden). Indien u over een vonnis beschikt, dan kan uw vordering ten gelde worden gemaakt via uitvoerend beslag. Wordt u als schuldenaar of als derde geconfronteerd met een beslag, dan kunnen wij u hier eveneens in bijstaan en adviseren.

Juridische bijstand bij faillissement of bij de reorganisatie van uw onderneming.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons