Sociaal recht en arbeidsrecht

Een onderneming kan niet bestaan zonder de tewerkstelling van personeel. De begeleiding van ondernemingen in alle facetten van deze tewerkstelling vormt dan ook een belangrijk onderdeel van onze KMO – cel. Dit gaat van het opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en ondersteuning in contact met de sociale inspectiediensten, tot bijstand in geval van ontslag en de verdere onderhandelingen daarbij met de vakorganisaties.

Juridische begeleiding van ondernemingen op vlak van tewerkstelling

Wanneer op minnelijk vlak geen oplossing geboden kan worden, begeleiden wij u bij het nemen van verdere gerechtelijke stappen. Ook bij herstructureringen en bedrijfsovernames verlenen wij de nodige expertise tot optimalisering van de sociale balans.

Concreet omvat onze praktijk onder meer:

  • Het opstellen en sluiten van arbeids- en managementovereenkomsten.
  • Het opstellen van arbeidsreglementen en andere gerelateerde documenten (wagenreglementen, bezoldigingsstructuur, niet – concurrentiebedingen...).
  • Advies en begeleiding bij de beëindiging van de arbeids- overeenkomst (ontslag, dringende reden, ontslagmotivering, discussies over de opzegvergoeding...).
  • Juridische en praktische begeleiding bij reorganisaties en herstructureringen.
  • Geschillen inzake (oneerlijke) concurrentie door (ex-)werknemers.
  • Privacy en controle op de werkvloer, discriminatie.
  • Sociale inspecties (schijnzelfstandigheid, arbeidsongevallen, welzijn op het werk,...).
  • Inbreuken op het sociaal strafwetboek.

Wij zijn er ook voor werknemers en zelfstandigen

Onze focus gaat niet enkel uit naar ondernemingen. Particulieren, zowel werknemers als zelfstandigen, kunnen ook steeds bij ons terecht voor advies en bijstand in verband met hun tewerkstelling en/of ontslag.

De begeleiding van ondernemingen in alle facetten van tewerkstelling vorm een belangrijk onderdeel van onze KMO-cel.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons