Omgevingsrecht en ruimtelijke ordening

Omgevingsrecht is een verzamelnaam voor het geheel aan regelgeving inzake leefmilieu. Er is een groeiende aandacht voor vanuit de overheid, het bedrijfsleven, en private spelers. Tegelijk wordt het omgevingsrecht alsmaar complexer door snel veranderende wetgeving die bovendien verspreid vervat ligt in tal van wetten en decreten, vaak met een Europese dimensie.

Uitgebreide expertise op vlak van omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieu

De tak omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en milieu binnen ons kantoor legt zich toe op een breed spectrum aan deelgebieden waaronder afval en bodem, bestuurlijke geldboetes en handhaving, milieu- en omgevingsstrafrecht, leegstand en verkrotting, natuur, omgevingsvergunningen, onroerend erfgoed, onteigeningen, verkavelingen, windenergie, zonevreemde constructies...

Juridische dienstverlening op maat van de vastgoedsector

Samen met onze jarenlange ervaring in de aanleunende rechts- takken bouwrecht en onroerend goed, bieden we een volledige juridische dienstverlening aan op maat van de vastgoedsector. Naast professionele ontwikkelaars, architecten en overheden kunnen ook particulieren bij ons terecht.

Wij behartigen uw belangen van A tot Z

Atrius begeleidt u van bij de opmaak en indiening van de vergunningsaanvraag. Als een procedure noodzakelijk blijkt, beschikken wij over de nodige ervaring om u met kennis van zaken bij te staan in de procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Handhavingscollege, de Raad van State, en de bestuurlijke beroepsprocedures bij de provinciale of regionale overheden.

Thuis in complexe wetgeving.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons