Strafrecht

Atrius Advocaten verleent gespecialiseerde juridische bijstand in strafzaken, gaande van verkeersovertredingen tot levensdelicten. Onze advocaten behartigen de belangen van verdachten en slachtoffers van misdrijven, in strafprocedures voor onder meer de politierechtbanken, correctionele rechtbanken en de hoven van assisen, over gans Vlaanderen.

Juridische bijstand voor slachtoffers en verdachten van misdrijven

Bent u verdachte in een lopend strafonderzoek? Ontving u een uitnodiging tot verhoor van de politie? Of werd u door het Openbaar Ministerie gedagvaard om te verschijnen voor de rechtbank? In al deze situaties kan Atrius u de nodige bijstand verlenen.

Ook wanneer u slachtoffer bent van een strafbaar feit, klacht wenst neer te leggen of inzage wenst te nemen in een lopend strafdossier, staan onze strafrechtadvocaten tot uw dienst.

Advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht

Ons kantoor kan bogen op een ruime (praktijk)ervaring, stoelend op een gedegen dossierkennis en telkens strevend naar gerechtigheid en rechtvaardigheid.

Onze strafrechtadvocaten genoten een bijzondere “Salduz-opleiding” inzake de bijstand van verdachten tijdens hun eerste verhoor bij de politie.

Multidisciplinaire aanpak op vlak van strafrecht

Atrius Advocaten beschikt over de kennis en ervaring van een multidisciplinair team, met specialisten in zowat alle takken van het recht. “Voor elk juridisch vraagstuk een specialist” vormt ook in de materie van het straf(proces)recht een absolute meerwaarde, en onderscheidt Atrius van vele andere (niche)kantoren.

In nauwe samenwerking worden binnen het kantoor ook – vaak erg complexe – strafdossiers behandeld inzake o.m.:

  • Fiscaal, economisch en sociaal strafrecht.
  • Sportrecht.
  • Ruimtelijke ordening.
  • Medisch recht.

Gespecialiseerde juridische bijstand in strafzaken, gaande van verkeersovertredingen tot levensdelicten.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons