KMO- en ondernemingsrecht

Een volledige dienstverlening naar bedrijven toe behoort tot onze core business. Anticiperen is in deze rechtstak een kernwoord. Door het creëren van een solide basis (redactie contractdocumenten, algemene voorwaarden...) kunnen vaak problemen voorkomen worden.

Uiteraard staan wij uw bedrijf ook bij in de afhandeling van geschillen, zowel minnelijk als via gerechtelijke procedure.

Onze experten Ondernemingsrecht kunnen u bijstaan bij o.a.:

  • het opstellen van modelcontracten of contracten op maat,
  • het doorlichten van bestaande contracten;
  • de opmaak van algemene factuurvoorwaarden;
  • het invorderen van openstaande facturen;
  • algemene adviesverlening aan ondernemingen;
  • mededinging marktpraktijken en consumentenbescherming (oneerlijke concurrentie en correcte marketing);
  • distributierecht en franchising;
  • merkenrecht;
  • begeleiding bij GDPR in uw onderneming;

Geschillenbeslechting

Uiteraard staan wij uw bedrijf ook bij in de afhandeling van geschillen, zowel minnelijk als via gerechtelijke procedure.

Oprichtingsstatuten

Om een onderneming succesvol en met de minste zorgen te leiden, is het niet alleen cruciaal te kiezen voor de juiste vennootschapsvorm, maar ook het correct opstellen van de statuten en aandeelhoudersovereenkomsten is van niet te onderschatten belang.

Ondernemingsadvies

Wenst u begeleiding bij een overdracht van aandelen of handelsfonds, wordt u aangesproken in uw hoedanigheid van bestuurder of is er sprake van een geschil met uw medeaandeelhouders? Wij helpen u graag verder.

Financieel advies

Mr. Sofie Papen is tevens curator bij de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Turnhout zodat wij u ook in geval van financiële moeilijkheden en insolventie kunnen adviseren en begeleiden.

Een proactieve dienstverlening naar ondernemingen behoort tot onze core business.

Plan gratis en vrijblijvend een eerste afspraak

Contacteer ons