17 februari 2022

Wat te doen bij stormschade? Enkele tips om een schade – afhandeling met uw verzekeraar te bekomen.

Storm en overstroming zijn verplicht opgenomen als gedekte waarborg in de brandverzekering. Een brandverzekering is op zich geen verplichte verzekering, maar de meeste mensen sluiten toch zo’n verzekering af.

Wat is stormschade? 

Stormschade is te begrijpen als schade die veroorzaakt wordt door een storm. Wanneer de drempel van “stormweer” wordt overschreden hangt in belangrijke mate af van de ter plaatse gemeten windkracht.

De wet zegt dat er sprake is van een storm vanaf 100 km/ uur. In heel wat polissen zal stormschade evenwel reeds gedekt zijn bij windsnelheden vanaf 80 km/uur.

Wanneer komt de brandverzekering tussen bij stormschade? 

De brandverzekering komt zowel tussen voor eigen schade als voor schade welke uw eigendommen (o.a. dakpannen, …) hebben toegebracht aan de buren. De dekking “BA”, burgerlijke aansprakelijkheid, uit de brandverzekering treedt dan in werking.

In sommige gevallen waarbij uw eigendommen schade toebrengen aan derden (bv. tuinstoelen) zal u ook op uw familiale verzekering een beroep kunnen doen.

Schade aan je auto door storm 

Is het uw auto welke te lijden had onder de storm?

Dan kan u mogelijks terecht bij uw autoverzekering. Tenminste wanneer u een (mini -) omniumpolis heeft afgesloten.

Enkele tips om uw stormschade vlot af te handelen 

Wij geven u alvast een aantal tips om een zo vlot mogelijke schade – afhandeling met uw verzekeraar te bekomen:

  1. neem zoveel mogelijk foto’s van de schade en houdt de beschadigde zaken bij; probeer – in de mate van het mogelijke – zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen;
  2. zoek bewijsstukken zoals facturen, aankoopbewijzen,… om de (rest)waarde van de beschadigde goederen te kunnen bepalen;
  3. doe zo snel mogelijk aangifte van het schadegeval bij uw verzekeraar met een gedetailleerde beschrijving van de feitelijkheden;
  4. licht – bij ernstige schadegevallen – de brandweer in en vraag om een kopie van het interventieverslag;
  5. laat de schade pas herstellen nadat de verzekeraar zijn akkoord daarop gegeven heeft;

Ontstaat er toch nog discussie ondanks bovenstaande tips of weigert de verzekeraar dekking? Onze specialisten helpen u verder!