25 juni 2019

Wat moet u weten over de sociale verkiezingen 2020?

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats gedurende een door de koning vastgestelde periode. Ze leiden tot de aanstelling of hernieuwing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk.

De volgende sociale verkiezingen zullen op advies van de NAR plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020 in alle Belgische bedrijven met minstens 50 werknemers.

Welke wetgeving is op huidige sociale verkiezingen van toepassing?

De wet die tijdens de vorige sociale verkiezingen van 2016 werd gehanteerd, zal nu weer wijzigen. Het op 16 november 2018 goedgekeurde voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Pas bij indiening in de Kamer zal de inhoud van het ontwerp bekend worden.

Verloop van de procedure volgens het Advies van de NAR (advies nr. 2.103)

De sociale verkiezingen zullen worden gehouden in de periode van 11 tot en met 24 mei 2020.

Dit houdt in dat de werkgevers de verkiezingsdag in hun onderneming (dag "Y", volgens het jargon) in die periode moeten laten plaatsvinden.

Volgens de wet van 4 december 2007 duurt de totale procedure, van de voorverkiezingsprocedure tot en met de sociale verkiezingsdag, 150 dagen. Toegepast op mei 2020, zou dit betekenen dat de formele start van de voorverkiezingsprocedure zou vallen in december 2019.

Volgens de wet van 4 december 2007 valt de referentieperiode voor de berekening van de tewerkstellingsdrempel samen met het kalenderjaar dat het jaar van de sociale verkiezingen voorafgaat.

Voor de ondernemingsraad ligt deze drempel op 100 werknemers en voor het comité voor preventie en bescherming op het werk op 50 werknemers.

In het advies wordt voorgesteld om de referentieperiode te vervroegen, zodat die ten einde is op het moment dat de voorverkiezingsperiode van start gaat. Het is de bedoeling zo te vermijden dat een werkgever die begin december 2019 een procedure voor sociale verkiezingen opstart, bij het einde van de referentieperiode (op 31 december) moet vaststellen dat hij de drempel niet haalt, of vice versa.

Concreet conform advies van de NAR om de referentieperiode vast te leggen van 1 oktober 2018 tot 30 september 2019. Dit houdt dan in dat de referentieperiode nu al loopt, en dat de huidige evoluties in de tewerkstelling reeds een impact kunnen hebben op het al dan niet behalen van de tewerkstellingsdrempels en dus op de plicht om in 2020 al dan niet de sociale verkiezingsprocedure te organiseren.

De NAR stelt ook voor om de periode voor de berekening van het aantal uitzendkrachten te vervroegen van het vierde naar het tweede kwartaal van 2019.

In de 90 dagen voorafgaand aan de kiesdag worden de kiezers – en kandidatenlijsten opgesteld, de kiesbureaus samengesteld, oproepingsbrieven verzonden en stembrieven voorbereid. Tijdens het verkiezingsproces wordt er ook beetje bij beetje gewerkt aan de digitalisering.

Voor meer info over de procedure van sociale verkiezingen, kan u zich altijd wenden tot één van onze medewerkers. Wij helpen u graag deskundig verder.