24 april 2020

Wat met mijn geboekte vakantie in tijden van corona?

1.  U boekte een pakketreis

Indien u een pakketreis boekte (combinatie van logies met vervoer, of één van beide met andere reisdiensten), en uw reisorganisator ziet zich genoodzaakt, door bijzondere omstandigheden buiten diens wil (overmacht) om, uw reis te annuleren, dan mag uw reisorganisator u in principe een alternatief aanbieden.

Aanvaardt u dit alternatief niet, dan zou u normalerwijs recht hebben op terugbetaling van de prijs. U kan gelet op overmacht geen extra schadevergoeding vragen.

Gelet op de huidige omstandigheden waarbij men de impact op de reissector tracht te beperken, werd bij ministerieel besluit opgelegd dat uw Belgische reisorganisator voorlopig het recht heeft om u een voucher aan te bieden ter waarde van het bedrag dat u betaalde.

U mag deze voucher niet weigeren en u kan niet aandringen op terugbetaling.

Let wel, deze voucher:

  • moet overeenstemmen met de volledige waarde van het reeds betaalde bedrag;
  • wordt u zonder extra kosten aangeboden;
  • moet minstens één jaar geldig zijn;
  • geeft u het recht naar eigen keuze een andere reis te boeken;
  • moet uitdrukkelijk gelinkt zijn aan de coronacrisis als reden van annulering (die zowel van de reiziger zelf als van de organisator kan uitgaan).

Heeft u slechts een voorschot betaald, dan kan van de reisorganisatie uit niet geëist worden dat u eerst het volledige bedrag betaalt alvorens een voucher te ontvangen. De voucher stemt overeen met het bedrag van het voorschot.

Gebruikt u de voucher niet binnen een jaar na uitgifte, dan kan u dan alsnog terugbetaling vragen, waarbij uw reisorganisator u binnen de 6 maanden dient terug te betalen.

Gaat uw reisorganisator failliet, dan valt ook de voucher onder de insolventiebescherming die uw reisorganisator voorzien heeft.
 

2.  U boekte enkel / apart een vliegticket

U heeft als reiziger recht op terugbetaling of een ticket voor een andere vlucht, wat de reden van annulering ook is. In het kader van de buitengewone omstandigheden (zoals het coronavirus en indien dit ook – terecht – als reden van annulering opgegeven wordt) kan u evenwel geen bijkomende schadevergoeding vragen.
 

3.  U boekte enkel / apart een vakantiehuis / hotel / huurwagen

U dient uw contractsvoorwaarden erop na te lezen: Wat is er contractueel bepaald? Welk recht is van toepassing?

Is uitvoering van het contract omwille van de huidige coronaomstandigheden onmogelijk (en waarbij overmacht zou aanvaard worden) dan maakt dit naar Belgisch recht, waarbij contractueel geen andere afspraken zijn gemaakt, een einde aan uw overeenkomst, waarbij u de prijs niet langer verschuldigd bent, maar u evenmin een bijkomende schadevergoeding zou kunnen vragen. Reeds betaalde voorschotten kan u terugvragen.
 

4. Komt mijn annuleringsverzekering tussen?

Een annulering omwille van een epidemie (zoals het coronavirus) wordt slechts door enkele verzekeraars gedekt. Het loont alleszins de moeite om uw verzekeringspolis er even op na te lezen.

Indien je effectief ziek wordt door het coronavirus en om die reden niet op reis kan vertrekken kan dit uiteraard wél onder dekking vallen.

 

Iedere situatie vereist een eigen beoordeling.

Heeft u een vraag over uw concrete situatie? Maak gebruik van onze gratis corona hulplijn