06 mei 2022

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Toch is het een materiaal dat vroeger veel in de woningbouw werd gebruikt. Sinds 1998 is het verboden om asbesthoudende materialen te produceren, te verhandelen of te hergebruiken. In woningen die voor 2001 werden gebouwd of verbouwd is het daarom best mogelijk dat er nog asbesthoudende materialen aanwezig zijn.

De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. De bedoeling is om op die manier Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig te maken. Daarom wordt vanaf 23 november 2022 een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. In tussentijd is het ook al mogelijk een asbestattest aan te vragen, ook al is dit dan nog niet verplicht. Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest (of voluit: asbestinventarisattest) is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. De inventarisatie wordt uitgevoerd door een gecertificeerd asbestdeskundige die ter plaatse een gebouwinspectie zal uitvoeren.

Meestal wordt een niet-destructieve inventarisatie uitgevoerd. Dit betekent dat tijdens de inspectie geen vloeren of wanden beschadigd worden om ingesloten asbest op te sporen, tenzij voor een beperkte staalname. Bij renovatiewerken is in sommige gevallen een aanvullend destructief onderzoek nodig om ingesloten asbest op te sporen.

Wanneer heb ik een asbestattest nodig?

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest nodig bij de overdracht van een pand dat is gebouwd voor 2001. Het betreft niet alleen woningen maar elke toegankelijke constructie dus ook bedrijfsgebouwen, kantoorgebouwen, overheidsgebouwen, agrarische gebouwen, religieuze gebouwen,…

Niet elke transactie doet de verplichting ontstaan om te beschikken over een asbestattest. De regeling slaat enkel op het onder levenden overdragen van een eigendomsrecht, het onder levenden vestigen of overdragen van een recht van vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht of een zakelijk recht van gebruik. Een schenking valt hier dus ook onder. Een onteigening en een erfenis daarentegen worden volgens de wet niet beschouwd als een overdracht waarvoor een asbestattest verplicht is.

Ik ben eigenaar in een appartementsgebouw. Wat zijn de regels voor een asbestattest?

Voor appartementsgebouwen geldt een enigszins aparte regeling.

Er is een afzonderlijk asbestinventarisattest nodig voor zowel de gemeenschappelijke delen als voor het privatief gedeelte. Voor de overdracht van een privatief deel, is een asbestattest eveneens verplicht vanaf 23 november 2022.

Voor de gemeenschappelijke delen van panden die onder het stelsel van gedwongen mede-eigendom vallen gaat de verplichting pas in op 1 mei 2025.

Asbestattest en verhuur

Het verhuren van een pand doet op zich niet de verplichting ontstaan om over een asbestattest te beschikken. Hoe dan ook zal iedere gebouweigenaar en dus ook de verhuurder van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001, tegen 2032 over een asbestattest moeten beschikken.

Hou er wel rekening mee dat indien u als verhuurder eerder al over een asbestattest zou beschikken, u wettelijk verplicht bent hiervan een kopie te overhandigen aan de huurder bij het aangaan van de huur of binnen een termijn van één maand na de datum vermeld op het asbestinventarisattest als dit afgeleverd werd tijdens een lopende huurperiode.

Hoeveel kost een asbestattest?

Een asbestinventarisatie en de aflevering van een attest zijn helaas niet gratis. De deskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie.  Daarenboven vraag de OVAM een retributie van 50 EUR voor de afgifte van het attest.

Meer weten? Bij Atrius helpen we u graag verder!