11 februari 2020

Update – “Sociale Flitsmarathons” anno 2020

De sociale flitscontroles zijn aangekondigde controles op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar dit neemt niet weg dat de inspectiediensten bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles zullen optreden en verbaliseren.

Door de controles op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich last-minute toch nog in regel stellen.

Naast inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling zullen de sociale inspecteurs nagaan of volgende zaken in orde zijn binnen de onderneming:

  • het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en verplichte bijlagen;
  • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen;
  • de Dimona-aangiftes;
  • de arbeidsongevallenverzekering.

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van (schijn)zelfstandigheid binnen de onderneming.

Elk jaar worden er flitscontroles in de verschillende “risicosectoren” georganiseerd: in de schoonmaaksector, de elektrotechnische en bouwsector, de taxi- en vervoersector, de land- en tuinbouwsector, de carwashsector, de vleessector en in de horeca.

De eerste flitscontroles vinden plaats in de schoonmaaksector in de maand januari 2020.

De overige sectoren komen als volgt aan de beurt:

  • elektrotechnische en bouwsector:    maart 2020
  • taxi- en vervoerssector:                     mei 2020
  • land- en tuinbouwsector:                   juli 2020
  • carwashsector:                                  september 2020
  • vleessector:                                       november 2020

Naast de flitscontroles blijven de sociale inspectiediensten uiteraard ook onaangekondigde controle doorvoeren over de verschillende sectoren heen. 

Laat u niet verrassen door de flitscontroles of onaangekondigde controles en zorg dat u voorafgaandelijk een sociale doorlichting organiseert om mogelijke inbreuken tijdig op te sporen en te remediëren.

Wenst u ondersteuning bij deze doorlichting of wenst u een grondige screening van de risico’s van uw onderneming op sociaal vlak, dan kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.