13 juni 2020

Update: Opzegtermijn bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Er werd een consensus bereikt in de Kamer omtrent de opzegtermijn in geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De retroactiviteit haalde het definitieve voorstel niet.

Wie tijdelijk werkloos is door corona en na de publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt ontslagen, behoudt zijn volledige opzeg. Tijdelijke werklozen die hun ontslag voordien kregen, zullen na de publicatie wel een opschorting krijgen voor de resterende opzegtermijn. De opzegperiode voordien zijn ze wel kwijt.
Het gaat om ontslagen welke plaatsvonden vanaf 1 maart 2020.