18 mei 2020

Tussenkomst Vlaamse overheid handelshuur

Problemen met betaling van de handelshuur o.w.v. de huidige corona situatie?

De Vlaamse regering biedt financiële hulp voor de ondernemers die verplicht hun locatie dienden te sluiten en hierdoor hun handelshuur niet meer kunnen betalen. Toch in zoverre ook de verhuurder hieraan wil meewerken.

Heel wat ondernemers zien door de coronamaatregelen zwarte sneeuw en beschikken niet over voldoende cash flow om hun maandelijkse handelshuur te betalen.

Op voorwaarde dat de verhuurder bereid is om de huurgelden van april of mei kwijt te schelden, kan aan PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) verzocht worden om de volgende twee maanden voor te schieten. Er kan door de huurder op deze manier maximaal 25.000 euro geleend worden bij PMV. De terugbetaling start na 6 maanden en dient binnen een periode van 18 maanden terugbetaald. Er wordt een rente van 2 % gehanteerd.

De aanvraag zal kunnen gebeuren via de bank.

Enkel de huurder die op 15 maart geen betalingsachterstal kende, komt in aanmerking.

Met deze werkwijze wil de Vlaamse regering niet enkel de huurder, maar ook de verhuurder tegemoet komen die op deze wijze zeker is van de betaling van twee maanden en door de financiële ademruimte die aan de huurder wordt gegeven, zijn huurder mogelijks kan behouden.

Let wel:  de verhuurder kan (net zoals de huurder) niet verplicht worden hieraan mee te werken.

De concrete modaliteiten dienen nog te worden uitgewerkt vooraleer de concrete aanvraag kan gebeuren. Wij houden u op de hoogte.

 

Vragen omtrent uw specifieke situatie?

Neem gratis en vrijblijvend contact met onze corona hulplijn.