14 oktober 2021

Tariq Pels versterkt de cel bouwrecht en onroerend goed

Voorstelling van een nieuwe collega

Sinds begin oktober vervoegt Tariq Pels het team van Atrius Advocaten. Binnen de cel bouwrecht en onroerend goed legt hij zich in het bijzonder toe op het bestuurs- en omgevingsrecht.

Uw expert in bestuurs- en omgevingsrecht

"De interesse voor bestuursrecht en omgevingsrecht is tijdens de rechtenopleiding ontstaan. De nadruk van het studiecurriculum legde ik dan ook bij publiekrechtelijke vakken, binnen de mogelijkheden die de toenmalige minor-major-structuur volop bood.

Na de studiejaren mocht ik proeven van de advocatuur als advocaat aan de toenmalige balie Antwerpen (thans balie Provincie Antwerpen). Na de stage verruilde ik de advocatuur om aan de slag te gaan als referendaris bij de Dienst van de Bestuursrechtscolleges. Referendarissen zijn juristen die in nauwe samenwerking met de bestuursrechters, de inhoudelijke voorbereiding van de dossiers voor hun rekening nemen die worden ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en het Handhavingscollege. Na vijf boeiende jaren volop ondergedompeld in de wondere wereld van het omgevingsrecht, was het tijd voor een nieuw hoofdstuk en maakte ik de overstap (terug) naar de advocatuur om in oktober 2021 Atrius Advocaten te vervoegen."

Ambitie binnen Atrius

"Mijn voorliefde voor omgevingsrecht neem ik mee, maar ik richt graag de blik ook ruimer op alle gerelateerde aspecten van het bouw- en vastgoedrecht. Samen met het team kijk ik er naar uit om hier verder mee aan de slag te gaan en de pijler bouwrecht en onroerend goed binnen Atrius Advocaten te versterken."