29 oktober 2021

Switch van zomer- naar winteruur: heb ik recht op meer loon?

Elk jaar schakelen we tijdens het laatste weekend van oktober over van zomer- naar wintertijd. 3 uur wordt 2 uur, waardoor we die nacht een uur langer kunnen slapen. Voor de nachtarbeiders betekent dit echter ook een uur langer werken. Wordt u hiervoor extra betaald?

Ploegenarbeid: cao nr. 30

Deze vraag werd in 1977 reeds beantwoord en heeft geleid tot de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van de Nationale Arbeidsraad, met de welluidende titel: “Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur”.

Deze overeenkomst kent een sectorwijde toepassing, maar geldt enkel voor ploegenarbeid. Het uitgangspunt daarin is dat bij de omschakeling van winter- naar zomeruur en vice versa, steeds dezelfde werknemers aan het werk zijn. Op die manier compenseert het uur langer werken in oktober de kortere werktijd in maart. U zal dus voor beide nachten uitbetaald worden naar rata van 8 uren.

Wanneer u echter slechts werkt op één van de twee “omschakelingsmomenten”, dan voorziet de cao in een gunstige regeling:

  • U werkt enkel tijdens de switch van zomer- naar winteruur: in dat geval krijgt u de 9 gewerkte uren volledig uitbetaald;
  • U werkt enkel tijdens de switch van winter- naar zomeruur: dan bepaalt de cao dat u toch recht heeft op het normale loon van 8 gepresteerde uren.

In het uitzonderlijke geval dat u ploegenarbeid verricht tegen een forfaitair maandelijks bedrag, dan verandert er niets voor u. U behoudt dan gewoon uw normale loon, zonder verhoging.

Geen ploegenarbeid: loon naar (effectief gepresteerd) werk

Indien u niet in ploegenarbeid werkt, zal u het loon ontvangen voor de effectief gepresteerde uren. Bij de omschakeling van zomer- naar winteruur betekent dit dus het loon van 9 uren. De cao is op deze situatie immers niet van toepassing, waardoor de normale regel geldt: u wordt vergoed voor de prestaties die u effectief verricht.

Conclusie

De wetgever heeft ervoor gezorgd dat u als werknemer nooit een uur “gratis” moet werken. Zowel in het geval van ploegenarbeid als zonder ploegenarbeid wordt u als werknemer correct uitbetaald.

Nog meer arbeidsrechtelijke vragen?

Neem gerust contact met ons op!