19 maart 2021

Politie voert strijd op tegen gsm’en achter het stuur.

Tijdens de eerste week van maart hebben de politiediensten van de provincie Antwerpen een gerichte actie gehouden tegen gsm-gebruik achter het stuur. Uit studies van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde blijkt immers dat 48% van de chauffeurs toegeeft wel eens berichten te lezen tijdens het rijden. Ook het bellen achter het stuur blijkt nog steeds een probleem te zijn. 

Meteen gedagvaard

Om die reden heeft Antwerps gouverneur Cathy Berx samen met het parket de strijd opgevoerd tegen dit gevaarlijke fenomeen. “In het verkeer moeten je blik en je aandacht op de weg gericht zijn, zonder uitzondering of excuus. De duizend-en-één andere dingen die je alleen maar afleiden en ongevallen kunnen veroorzaken, horen niet thuis achter het stuur. Dat is de wet en wie die niet naleeft, kan een boete verwachten”, klonk het.

Opmerkelijk aan deze actie was dat overtreders geen minnelijke schikking aangeboden kregen, maar dat het parket hen meteen dagvaardde voor de politierechtbank. Meer dan 2.000 bestuurders mochten zich dan ook verantwoorden voor de rechter. Het parket wou op die manier een nog krachtiger signaal geven. 

Streng beoordeeld door de rechter

Art. 8.4 van de Wegcode stelt dat een bestuurder geen gebruik mag maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt, behalve wanneer zijn voertuig stilstaat (en aldus niet deelneemt aan het verkeer) of geparkeerd is.

De overtreding van deze bepaling maakt een tweedegraadsinbreuk uit, dewelke gestraft wordt met een geldboete van € 160 tot € 2.000 (art. 29, §1, 3de lid Wegverkeerswet). Daarnaast kan de rechter ook een rijverbod uitspreken van 8 dagen tot 5 jaar.  

Ervaring leert dat ook de rechter zwaar tilt aan het gebruik van gsm’s achter het stuur. Niet zelden wordt er een rijverbod opgelegd, ook al is dit niet verplicht.

Gerichte campagnes winnen aan belang

Dat de politie dergelijke acties onderneemt, is niet nieuw. Zo werden in de maand februari 716 inbreuken vastgesteld tijdens specifieke controles op zwaar vervoer. In totaal kregen 487 bestuurders een boete, goed voor ruim 245.000 euro. In mei komt er een vervolg op deze actie. 

Het is alleszins duidelijk dat de politie en het parket een voorstander zijn van deze concrete campagnes waarbij intens gecontroleerd wordt. Gekoppeld aan het feit dat overtreders meteen gedagvaard worden voor de politierechtbank, maakt dat gsm’en achter het stuur hoe langer hoe meer tot onaangename verrassingen kan leiden. 

Een gewaarschuwd(e) man (vrouw) is er twee waard.

Indien u toch tegen de lamp gelopen bent, staat ATRIUS uiteraard paraat om u bij te staan. Aarzel niet en neem contact met ons op!