04 oktober 2019

Nieuwe regels voor werken in huurwoningen

Wanneer u een woning huurt of verhuurt, bestaat er vaak onduidelijkheid over de werken die in het pand moeten gebeuren. Zo kan er discussie ontstaan over wie de reparatie van een slot moet bekostigen of over de herstelling van een raam bij glasbreuk.

De Vlaamse Overheid heeft een (niet-limitatieve) lijst opgesteld die gebruikt wordt als richtlijn bij onzekerheden over bepaalde werken.

Hieronder leest u een greep uit de lijst welke kosten er voor de huurder/verhuurder zijn.

Kosten voor de huurder

De huurder zorgt gedurende de gehele huurperiode voor een perfect onderhoud van het gehuurde goed. Hierbij hoort o.a. een regelmatige schoonmaak, een goede verluchting, maar ook huurherstellingen aan het pand. Ook herstellingen die nodig zijn door een foutief gebruik (door de huurder) van het pand, zijn voor de huurder.

Herstellingen/werken waarvan bijvoorbeeld wordt geacht dat deze voor de huurder zijn, kunnen beschreven worden als volgt:

  • sloten en hengsels (deuren en ramen);
  • reinigen dakgoten en afvoerpijpen;
  • schilderwerk muren;
  • vegen schouwen;
  • regenwaterput en septische put (ruimen indien nodig);
  • muurbepleistering tot 1 meter hoog;
  • tegels;
  • glasbreuk;
  • onderhoud haard;

Andere kleine herstellingen kan je lezen in het boekje “ZieZo! … Handig boekje voor huurders”  en kan je terugvinden op de site van Woninghuur Vlaanderen.

Belangrijk is nog dat wanneer de huurder schade opmerkt aan het gebouw waarvoor de verhuurder verantwoordelijk is, dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Zo kan de verhuurder ingrijpen en ergere schade voorkomen.

Naast herstellingen behoort een professioneel onderhoud van de centrale verwarmingsketel (CV) ook tot de plichten van de huurder. Voor het onderhoud van de CV bestaan er specifieke regels.

De huurder is verplicht om de CV op gas tweejaarlijks te laten onderhouden en controleren door een erkende technicus.

Heeft de huurder een CV op stookolie? Dan moet deze jaarlijks worden gecontroleerd. Het attest dat de huurder ontvangt van de technicus dient bezorgd te worden aan de verhuurder. Zo kan deze voor eventuele herstellingen zorgen.

Kosten voor de verhuurder

De verhuurder van het pand is verantwoordelijk voor alle ‘andere’ herstellingen. Dit gaat om grote onderhoudswerken en kleine herstellingen te wijten aan slijtage, ouderdom of overmacht. Grote herstellingen aan de structuur van het gebouw zijn ook voor de verhuurder.

Bij aanvang en bij afloop van een huurcontract wordt het pand gecontroleerd op schade. Op basis van een eerder gemaakte plaatsbeschrijving wordt dan gekeken of de huurder zijn waarborg terugkrijgt, dan wel hierop een deel wordt ingehouden of nog een opleg aan de verhuurder is verschuldigd.