13 juni 2019

Mobiliteitsbudget

We worden ons steeds meer bewust van de opwarming van de aarde en beseffen dat we hier allemaal ons steentje aan kunnen bijdragen. Dat merken we ook aan de meest recente wetten. Zo motiveert de mobiliteitswet, die vanaf 1 maart 2019 in werking trad, werknemers met een bedrijfswagen om hun woon-werkverkeer op een andere manier in te vullen.

Via het mobiliteitsbudget kunnen werknemers kiezen uit verschillende vervoersoplossingen.

Hiervoor zijn drie pijlers vastgesteld:

  1. kiezen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen met de Euro 6-norm.
  2. financieren van een duurzaam transportmiddel. Dit kan een treinabonnement of een elektrische fiets zijn.
  3. Cash uitbetaling van het resterende mobiliteitsbudget.

Wat zijn de voordelen van een mobiliteitsbudget?

Met deze maatregel hoopt de regering in eerste instantie ellenlange files te verminderen.  Bovendien leidt deze maatregel tot een betere work-life balance voor uw medewerkers, draagt het bij tot een moderne en maatschappelijk verantwoorde bedrijfscultuur en verhoogt het uw imago als werkgever.

Belangrijk: het budget heeft geen impact op de loonkosten voor de werkgever.

Wie kan er gebruik maken van een mobiliteitsbudget?

Als werkgever beslist u zelf of u het budget al dan niet aanbiedt aan uw medewerkers. Bovendien kan de werknemer op zijn beurt beslissen of hij al dan niet ingaat op dit aanbod.

Voordat het budget toegekend kan worden, moet u als werkgever voldoen aan enkele voorwaarden. Daarnaast worden de werknemers ook een aantal voorwaarden opgelegd.

  1. als werkgever moet u minstens 3 jaar ononderbroken bedrijfswagens aanbieden. Dit moet het geval zijn bij de invoer van de maatregel.
  2. de medewerker moet op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken over een bedrijfswagen beschikken.
  3. de medewerker moet tijdens de 3 voorgaande jaren minstens 1 jaar een bedrijfswagen gehad hebben.

De grootte van het budget wordt niet enkel bepaald door de bedrijfswagen zelf. Ook de brandstofkosten, verzekeringspolis, CO2-bijdrage en niet-aftrekbare btw worden meegeteld.

Mobiliteitsvergoeding, het alternatief voor een mobiliteitsbudget

Het alternatief voor het mobiliteitsbudget is de mobiliteitsvergoeding. Werknemers met een bedrijfswagen kunnen hun auto zo inruilen voor een som geld, de zogenaamde ‘cash for car’ regeling.

Voor meer informatie over het mobiliteitsbudget en de mobiliteitsvergoeding, kan u contact opnemen met één van onze medewerkers.