22 december 2021

Let op dat u tijdens de feestdagen niet positief test... op alcohol in het verkeer!

Met de feestdagen in het vizier is de tijd weer aangebroken van de familiefeesten, recepties en winterbars. Zeker na de strikte lockdownregels van het afgelopen jaar ten gevolge van de corona-pandemie, zijn er heel wat feesten in te halen. Laat u evenwel niet verrassen en let op dat u niet positief test op alcohol in het verkeer.

Hoeveel promille is toegestaan? Heeft België een nultolerantie voor alcohol in het verkeer? Wat als het u toch is overkomen, wat riskeert u dan? Wij lichten het verder toe. 

1. Misdrijf van alcoholintoxicatie

Als gewone bestuurder bent u strafbaar vanaf 0,5 promille in het bloed ofte 0,22 mg. per liter uitgeademde lucht (mg/UAL).
Voor professionele bestuurders geldt een verlaagde limiet van 0,2 promille, hetgeen in de praktijk neerkomt op een volstrekt alcoholverbod (tenzij een occasionele likeurpraline of “biersaus” bij de steak).

Het exacte alcoholpercentage wordt vastgesteld door een ademanalyse of, in uitzonderlijke gevallen, door middel van een bloedanalyse.

Als bestuurder heeft u het recht om een éénmalig uitstel te vragen gedurende 15 minuten. Uiteraard is dit enkel nuttig in zgn. “grensgevallen”. Als de alcoholconsumptie dermate overdreven was, zal een kort uitstel geen soelaas meer bieden.

2. Dronkenschap

Het misdrijf van dronkenschap wordt niet bepaald aan de hand van een percentage alcohol in het bloed, maar aan de hand van een aantal parameters, zgn. “tekenen van dronkenschap” die bepalen in welke staat men als bestuurder verkeert.
Zo wordt o.a. rekening gehouden met: sporen van braaksel, oriëntatie van tijd & ruimte, manier van lopen, spreken, … etc.

Het alcoholpercentage speelt bij de beoordeling van dit misdrijf geen rol. De ene persoon zal zich immers sneller in staat van dronkenschap bevinden dan de andere.

3. Welke bestraffing riskeert u?

De straf hangt uiteraard af van de persoonlijke omstandigheden, verzachtende omstandigheden, het strafregister, enzovoort.
Hieronder werd betracht om een schematisch overzicht te geven van de straffen waarin de Wegverkeerswet minimaal (en maximaal) voorziet evenals de mogelijkheid om een minnelijke schikking te bekomen.

Het zal aan het Openbaar Ministerie zijn om te beoordelen of een minnelijke schikking kan volstaan, danwel dat dagvaarding voor de politierechtbank wordt uitgebracht. Bovendien zijn de bedragen zoals vermeld onderhevig aan periodieke aanpassingen en aldus slechts een “richtbedrag”.
De vermelde boetes werden reeds verhoogd met de opdeciemen (x 8).

Ingeval van dagvaarding is het steeds de rechter welke binnen de grenzen van de wet een concrete bestraffing zal uitspreken.

Misdrijf

Minnelijke schikking

Onmiddellijke intrekking

Bestraffing

Alcoholintoxicatie tussen 0,51 en 0,80 promille.
(tussen 0,22 en 0,35 mg/UAL).

Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 179,- EUR.

Bij niet – betaling riskeert u dagvaarding.

Rijverbod van minimaal 3 uur.

Criterium hierbij vormt de aanwezigheid van “gevaarlijk rijgedrag”.

Geldboete van 200,- tot 4.000,- EUR.

Facultatief rijverbod.

Alcoholintoxicatie tussen 0,80 en 1,01 promille.
(tussen 0,35 en 0,44 mg/UAL).

Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 420,- EUR.

Bij niet – betaling riskeert u dagvaarding.

Rijverbod van minimaal 6 uren.

Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- tot 16.000,- EUR.

Facultatief rijverbod.

Facultatief alcoholslot.

Alcoholintoxicatie tussen 1,01 en  1,15 promille.
(tussen 0,44 en 0,50 mg/UAL).

Mogelijkheid tot een onmiddellijke inning van 578,- EUR.

Bij niet – betaling riskeert u dagvaarding.

Rijverbod van minimaal 6 uren.


Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- tot 16.000,- EUR.

Facultatief rijverbod, maar in de praktijk quasi altijd opgelegd.

Facultatief alcoholslot.

Alcoholintoxicatie tussen 1,15 en 1,49 promille. 
(tussen 0,50 en 0,65 mg/UAL).

Neen (behoudens uitzonderingen).

Altijd dagvaarding.

Rijverbod van minimaal 6 uren.

Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- tot 16.000,- EUR.

Facultatief rijverbod maar in de praktijk quasi altijd opgelegd.

Facultatief alcoholslot.

Alcoholintoxicatie meer dan 1,49 promille.
(meer dan 0,65 mg /UAL).

Neen.

Altijd dagvaarding.

Rijverbod 15 dagen.

Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- EUR tot 16.000,- EUR.

Verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Facultatief alcoholslot.

Alcoholintoxicatie meer dan 1,8 promille.
(meer dan 0,78 mg/ UAL).

Neen.

Altijd dagvaarding.

Rijverbod 15 dagen.

Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- EUR tot 16.000,- EUR.

Verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Verplicht alcoholslot tenzij uitdrukkelijk gemotiveerd.

Dronkenschap.

Neen.

Altijd dagvaarding.

Rijverbod 15 dagen.

Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- tot 16.000,- EUR.

Verplicht rijverbod.

Facultatief alcoholslot.

Mogelijkheid tot regres vanwege de WAM - verzekeraar.

Weigering ademanalyse / bloedanalyse.

Neen.

Altijd dagvaarding.

Rijverbod 15 dagen.

Zelfde criterium.

Geldboete van 1.600,- tot 16.000,- EUR.

Verplicht rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar.

Facultatief houdt in dat de rechter dit kàn opleggen, maar in principe daartoe niet verplicht is. De ervaring leert dat m.b.t. het rijverbod in het gros van de gevallen toch zal worden overgegaan tot het opleggen daarvan.

Daarnaast zijn er steeds bijzondere gevallen, zoals bv. jonge bestuurders, professionele bestuurders, alcohol in combinatie met een verkeersongeval, herhaling omwille van een eerdere veroordeling. In die gevallen zullen naast de bovenstaande bestraffingen, ook verplichte medische en psychologische proeven worden opgelegd, en/of het herdoen van praktische/theoretische rij – examens, en/of het opleggen van een verplicht alcoholslot (zonder mogelijkheid tot afwijking bij motivering).

Om uw concrete mogelijke straf te kennen én met het oog op een optimale voorbereiding van uw dossier, neemt u dan ook best contact op met een van de specialisten “verkeersrecht” binnen ons kantoor.

In de meeste gevallen zal in uw autopolis bovendien een dekking rechtsbijstand zijn opgenomen.
Uw verzekeraar neemt hierbij de advocatenkosten ter uw verdediging voor hun rekening.

Neem contact met ons op voor meer informatie!