09 juli 2020

Het tikklokarrest: een bom onder het bewijs van overuren.

In een arrest van 22 mei oordeelde het arbeidshof te Brussel dat een ontslagen werkneemster recht heeft op overuren, ook al kan ze daarvoor onvoldoende bewijsstukken van voorleggen.

Volgens het Arbeidshof hoeft dat laatste niet omdat het aan de werkgever is een objectief en betrouwbaar tijdsregistratiesysteem op te zetten. Is dat er niet, dan moet niet de werknemer maar de werkgever bewijzen hoeveel uren werden gepresteerd. Het Belgische Hof van Cassatie volgt daarmee het voorbeeld van het Hof van Justitie dat op 14 mei 2019 reeds in dezelfde zin oordeelde. Het arrest van 22 mei 2020 is het eerste Belgische arrest dat deze internationale rechtspraak bevestigt.

Verschillende werkgeverorganisaties uitten reeds hun ongenoegen omtrent dit arrest. Zeker in een periode waarin massaal gebruik wordt gemaakt van telewerk en waarbij een strikte tijdsregistratie steeds vaker wordt ingeruild ten voordele van wederzijds vertrouwen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Via onderstaande link kan u de integrale versie van het arrest lezen: 

Tikklokarrest