18 september 2019

“Flitsmarathon” in de groene sectoren

Op 24 september wordt er geflitst in de land – en tuinbouwsector!

De flitscontrole is een aangekondigde controle op de sociale wetgeving en de arbeidsreglementering. Deze controles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, maar dit neemt niet weg dat de inspectiediensten bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles zullen optreden en verbaliseren.

Door de controle op voorhand aan te kondigen, willen de inspectiediensten sociale fraude vermijden en hopen ze dat de bedrijven zich last – minute toch nog in regel stellen.

Naast inbreuken op zwartwerk en illegale tewerkstelling zullen de sociale inspecteurs nagaan of volgende zaken in orde zijn binnen de onderneming:

  • het arbeidsreglement met inbegrip van alle werkroosters en verplichte bijlagen;
  • de arbeidsovereenkomsten en bijlagen;
  • de Dimona – aangiftes;
  • de arbeidsongevallenverzekering.

Er wordt ook nagegaan of er geen sprake is van (schijn)zelfstandigheid binnen de onderneming.

Dit jaar werden al verschillende flitscontroles georganiseerd. In de schoonmaaksector, de elektrotechnische en bouwsector, de taxi – en vervoersector en in de horeca. Nu is de land – en tuinbouwsector aan de beurt en op 22 november volgt de carwashsector.

Naast de flitscontroles blijven de sociale inspectiediensten ook onaangekondigde controle doorvoeren over de verschillende sectoren heen. 

Laat u niet verrassen door de flitscontroles of onaangekondigde controles en zorg dat u voorafgaandelijk een sociale doorlichting organiseert om mogelijke inbreuken tijdig op te sporen en te remediëren.

Wenst u ondersteuning bij deze doorlichting of wenst u een grondige screening van de risico’s van uw onderneming op sociaal vlak, kan u steeds contact opnemen met ons kantoor.