19 april 2019

Fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering

Iedereen kan op een bepaald moment in het leven in aanraking komen met justitie.

De kosten van een procedure kunnen hierbij hoog oplopen.

Een rechtsbijstandsverzekering kan hierbij een oplossing bieden.

Om justitie toegankelijk te houden wil de overheid het afsluiten van een rechtsbijstandsverzekering stimuleren. Op 4 april gaf het parlement goedkeuring om een fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering in te voeren voor juridische geschillen.

Concreet betekent dit dat de premies voor polissen die de verplichte minimumdekkingen aanbieden tot € 310,- fiscaal kunnen ingebracht worden, wat een belastingsvoordeel tot € 124,- kan opleveren.

Een aantal waarborgen zoals arbeidsgeschillen, bouwgeschillen en een eerste echtscheiding, dienen verplicht tot een minimumdekking opgenomen. Het gaat hierbij om procedures die zeer vaak voorkomen en al snel met hoge kosten gepaard gaan.

Voor een aantal waarborgen zal een wachtperiode dienen doorlopen.

De concrete modaliteiten van de polis dienen nog verder uitgewerkt worden in een koninklijk besluit.

De eerste polissen zullen vermoedelijk tegen najaar 2019 mogen verwacht worden. Enkel de premies betaald na de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.