01 maart 2019

Breaking news: nieuwe vennootschapswetgeving eindelijk goedgekeurd

De kogel is door de kerk. Op 28 februari 2019 werd de tekst voor het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd.

Met de nieuwe wet wordt het vennootschap- en verenigingsrecht grondig hervormd en gemoderniseerd. De focus hierbij ligt op vereenvoudiging en meer flexibiliteit. Daarnaast wil men met de nieuwe wet België aantrekkelijker maken als vestigingsland voor ondernemingen.

De belangrijkste wijzigingen reeds even op een rijtje:

  • Het aantal vennootschapsvormen wordt herleid van 17 naar 4 basisvormen: de Besloten Vennootschap (BV), de Naamloze Vennootschap (NV), de Coöperatieve Vennootschap (CV) en de Maatschap. Daarnaast blijven de Vennootschap Onder Firma (VOF) en de Commanditaire Vennootschap (Comm. V.) behouden, als varianten van de Maatschap doch dan met rechtspersoonlijkheid. Bedoeling is om van de BV de basis vennootschapsvorm te maken, waarbij de flexibiliteit wordt vergroot tegenover vroeger;
  • Een kapitaalloze BV wordt ingevoerd. Het kapitaal wordt eigen vermogen, dat bestaat uit de inbreng van de aandeelhouders, de overgedragen winsten en reserves. Er is geen minimumkapitaal meer vereist. Dit wordt vervangen door de vereiste van een ‘toereikend aanvangsvermogen’;
  • Plafonnering van de bestuurdersaansprakelijkheid: het bedrag waarvoor bestuurders kunnen aansprakelijk gesteld worden, wordt beperkt volgens de grootte van de onderneming; 
  • Invoering van de statutaire zetelleer. Indien de maatschappelijke / statutaire zetel zich in België bevindt, zal het Belgisch recht van toepassing zijn; 
  • Verenigingen mogen winst nastreven, doch geen winst uitkeren.

De nieuwe wet zal in werking treden op 1 mei 2019. Vanaf dan zullen enkel nog vennootschappen kunnen worden opgericht volgens de nieuwe wet. Voor bestaande vennootschappen en verenigingen zullen de dwingende bepalingen van de nieuwe wet van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. De oude vennootschappen die niet langer voldoen, hebben tijd tot 1 januari 2024 om zich om te vormen naar de nieuw vennootschapsvormen. 

Voor vragen of verdere info, één adres: Atrius Advocaten!