02 september 2019

Back to school: veranderingen op onderwijsniveau

Met het nieuwe schooljaar zijn een aantal nieuwe maatregelen op onderwijsniveau in werking getreden.

We zetten ze voor u even op een rijtje.

Het nieuwe inschrijvingsrecht

Scholen kampen steeds vaker met een aanbodtekort: de vraag naar een plaats is groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Deze beperkte capaciteit dient opgevangen te worden.

Scholen zijn voortaan verplicht om inschrijvingen via een digitale aanmeldingsprocedure te organiseren. Deze digitale procedure steunt op het principe van “toeval met optimalisatie”, zodat de snelheid van de inschrijving niet langer als criterium geldt.

Schooltoelagen worden schooltoeslag

Voortaan moet je in het kleuter-, lager en secundair onderwijs geen aanvraag meer indienen voor het verkrijgen van een schooltoeslag. De berekening en uitbetaling van de toeslag zal volledig automatisch verlopen via de uitbetaler van het Groeipakket, het vroegere kinderbijslagfonds.

Opgelet: de studietoelagen binnen het hoger onderwijs dienen nog steeds aangevraagd te worden bij de afdeling studietoelagen van het ministerie van Onderwijs

Nieuwe eindtermen voor de eerste graad in het secundair onderwijs

Eindtermen (vakgebonden en vakoverschrijdend) zijn minimumdoelen aan kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die bepalen wat elke leerling in het Vlaams onderwijs moet leren op school. Vanaf 1 september 2019 werden deze eindtermen binnen het leerplan vernieuwd. Zo kan je voortaan enkel een A-attest behalen als leerling van het eerste jaar in de eerst graad. In heel uitzonderlijke gevallen zal nog een C-attest worden uitgereikt; een B-attest werd volledig afgeschaft.

Erkenning verworven competenties

Tijdens het uitoefenen van vrijwilligerswerk, een job, een hobby of door zelfstudie bouw je vaak een hoop ervaring op in een bepaalde sector, ervaring die vaak niet erkend wordt. Deze verworven competenties kan je vanaf september 2019 laten erkennen door een EVC-testcentrum (o.a. VDAB of CVO).

Wijzigingen onderwijspersoneel

Tijdelijke personeelsleden hebben nu recht op een aanvangsbegeleiding. Daarbij kunnen ze ook sneller het recht tot een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) verwerven.

Personeelsleden hebben sinds 1 september ook recht op twee dagen omstandigheidsverlof. Dit verlof kunnen ze opnemen voor het huwelijk of voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning.