23 april 2019

Alcohol in het verkeer zwaarder bestraft

Voor feiten gepleegd sinds 1 juli 2018 is de politierechter in een aantal gevallen verplicht om een alcoholslot op te leggen. Vroeger was dit enkel facultatief.

Dit betekent dat sinds kort (het duurt immers even voordat deze zaken effectief behandeld worden voor de politierechtbank) het alcoholslot veel vaker wordt opgelegd als voordien.

Zo o.m. wanneer u gevat wordt met een alcoholintoxicatie van minstens 1,8 promille. In dat geval is er nog een minieme kans dat u ontsnapt, maar dan moet dit uitdrukkelijk gemotiveerd worden door de rechter en zal u hiertoe dus een gegronde argumentatie naar voren moeten schuiven.

Is er sprake van herhaling (2x minstens 1,2 promille binnen de drie jaar), dan ontsnapt u niet meer.

Hoe werkt een alcoholslot?

U zal pas kunnen starten nadat u een negatieve blaastest heeft afgelegd. U zal bovendien verplicht een omkaderingsprogramma moeten volgen bij een erkende instelling.

De kosten die gepaard gaan met een dergelijk alcoholslot zijn niet min en kunnen al snel oplopen tot enkele duizenden euro’s, afhankelijk van de duur van het slot (dat minimaal 1 jaar bedraagt) en de keuze voor aankoop of huur.

Een gewaarschuwd man is er twee waard…