Jensie Follon

Advocaat-medewerker

Jensie Follon (°1991) studeerde in 2014 af als master in de rechten aan de Universiteit van Hasselt in de afstudeerrichting algemene rechtsbedeling. In 2015 volgde zij een specialisatie verzekeringsrecht, strafprocesrecht, economisch sociaal en fiscaal strafrecht en strafrechtelijk sanctierecht aan de KU Leuven. 

Na haar studies werkte zij als juriste bij een onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

In 2017 vatte zij haar stage aan bij de balie Antwerpen, afdeling Turnhout aan.

Onder begeleiding van haar stagemeester Annemie Van Hove verdiept zij zich in alle aspecten van het recht, meer in het bijzonder in het verzekeringsrecht, aansprakelijkheidsrecht, bouwrecht en contractenrecht.

Secretariaat:

Contacteer Jensie Follon