Alexander Van der Veken

Advocaat-medewerker

Alexander Van der Veken (°1996) studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. In academiejaar 2019-2020 volgde hij een Franstalige master-na-masteropleiding in het sociaal recht aan de Université Libre de Bruxelles.  

Sinds oktober 2020 is hij ingeschreven aan de balie Antwerpen, afdeling Turnhout en werkzaam als advocaat-medewerker bij Atrius Advocaten.

In 2023 volgde Alexander een bijkomende curatoropleiding in faillissementszaken.

Hij legt zich binnen het kantoor toe op het arbeids- en socialezekerheidsrecht, de faillissementsdossiers en het handels- en ondernemingsrecht.

 

Contacteer Alexander Van der Veken