Atrius Advocaten

Atrius Advocaten Kantoor Atrius advocaten

Atrius Advocaten
Lierseweg 116
B-2200 Herentals

Tel.: +32 14 21 07 21
Fax: +32 14 21 08 21
E-mail:

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit. Schrijf u gratis in op onze nieuwsbrief!

SOS Bouw

Vochtschade veroorzaakt door de buren

dinsdag, 29 november 2011 22:32

In 2008 hadden wij vochtschade, die afkomstig was van onze buren. Wij hebben onze verzekering gecontacteerd en er is een expert langs gekomen. Die heeft vastgesteld dat de slechte staat van de regenwaterafvoer bij de buren de oorzaak van onze vochtschade is. Wij hebben toen via de verzekering hiervoor een schadevergoeding ontvangen. De buurman heeft echter geen renovatiewerken uitgevoerd, met als gevolg dat we bij hevige regenbuien opnieuw vochtproblemen hebben. Niet alleen op dezelfde plaats, ook op andere plaatsen. We zijn samen met de buurman en een dakwerker gaan kijken bij zijn pand en hebben vastgesteld dat de regenwaterafvoer in slechte staat is. Inmiddels is het pand van de buurman verkocht (de akte is nog niet verleden) en deze week komen er 2 experten langs van onze beide verzekeringsmaatschappijen. Hoe kunnen wij de buurman verplichten om de nodige werken te laten uitvoeren vooraleer de akte verleden is?

M. J. uit Antwerpen

Ons advies

Het betreft inderdaad een klassiek probleem: het stilzitten van uw buurman veroorzaakt schade aan uw eigendom. Juridisch valt dat onder "burenhinder". In deze omstandigheden kan het stilzitten van uw buurman, zeker wanneer hij met de problematiek werd geconfronteerd en hiervan dus op de hoogte is, zelfs als fout worden gelezen. Juridisch gezien hebt u nu verschillende mogelijkheden om actie te ondernemen.

We leiden uit uw vraag af dat u uw buurman reeds diverse malen hebt geconfronteerd met het probleem, zelfs in het bijzijn van een dakwerker. Wanneer hij hier blijkbaar niet op in gaat, lijkt een aangetekende aanmaning of zelfs juridische procedure noodzakelijk. U kan zo een herstel laten afdwingen door de rechter, of eventueel een machtiging bekomen om het herstel zelf uit te voeren, op zijn kosten.

De geplande verkoop is wel een adder onder het gras... Bij de verkoop van een onroerend goed gaat de eigendom slechts over na verlijden van de authentieke akte. Strikt genomen zal na het verlijden van de akte de nieuwe eigenaar verantwoordelijk zijn voor de herstellingen. Eventueel kan die op zijn beurt de verkoper (uw buurman) aanspreken omdat hij de koper niet heeft ingelicht over dit gebrek of wegens verborgen gebrek (in zoverre dit als verborgen zou gelden natuurlijk).

Ons lijkt het bijzonder moeilijk nog voor het verlijden van de akte de huidige eigenaar aan te zetten tot herstel. De enige optie lijkt een procedure in kort geding, waarbij u de hoogdringendheid dient te bewijzen aan de hand van de recente schade... Met een gewone klassieke procedure zal u niet tijdig tot een resultaat komen.  In kort geding kan u echter slechts voorlopige herstelmaatregelen vorderen. Een procedure ten gronde zal dus nog altijd nodig zijn.

Een alternatief is trachten in contact te komen met de kandidaat-kopers. Even informeren of deze op de hoogte zijn van de problemen en bereid zijn die alsnog op te lossen. Eventueel dient u met de drie partijen rond de tafel te komen om een oplossing te bedenken.

Is de nieuwe eigenaar ook niet bereid tot actie, dan zal u tegen deze persoon een procedure moeten voeren.

Uw probleem ?

Zit u zelf ook met een bouwprobleem? Een onwillige aannemer of een discussie met uw architect? Leg ons uw probleem voor en wij geven u een eerste gratis, indicatief advies!